Щелепно - лицева хірургія
Ru
Ua
En

Щелепно-лицева хірургія. Київ, 2017 р., 752 с. + 40 с. кольор. вкл.

У підручнику представлено всі основні розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методика обстеження хворих, наведено основні дані про застосування загального і місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення, пов'язані з їхнім застосуванням, детально описана операція видалення зуба, наведені можливі ускладнення та способи їхнього попередження. Велику увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференційної діагностики та лікування гострих і хронічних (неспецифічних і специфічних) запальних захворювань щелеп і м'яких тканин, представлені особливості перебігу запальних процесів у хворих різних вікових груп. У виданні описані не вогнепальні ушкодження м'яких тканин і переломи кісток щелепно-лицевої ділянки, вивихи нижньої щелепи, особливості клінічного перебігу та надання допомоги хворим у разі термічних уражень. Розглянуто захворювання слинних залоз, пухлиноподібні утворення м'яких тканин і кісток лицевого скелета, доброякісні та злоякісні пухлини даної локалізації, передракові захворювання. Описано захворювання скронево-нижньощелепного суглоба, захворювання і пошкодження нервів щелепно-лицевої ділянки.

Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань, які затверджені і рекомендовані Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками.

Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.