Щелепно - лицева хірургія
Ru
Ua
En

Захворювання слинних залоз. Львів, 2007 р., 160 ст.

Підручник є результатом багаторічної роботи професора Тимофєєва О.О. на кафедрі щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, яку він очолює з 1990 року по теперішній час. Автор докладно висвітлює питання етіології та патогенезу, клінічного перебігу, диференційної діагностики i лікування захворювань слинних залоз, а також подає тести для закріплення знань з відповідних розділів. Матеріал викладений доступною i зрозумілою мовою, підручник багато ілюстрований, що робить цю книгу незамінною для студентів, що оволодівають основами хірургічної стоматології i щелепно-лицевої хірургії, а також для лікарів-стоматологів.

Для студентів старших курсів медичних вузів, щелепно-лицевих хірургів, хірургів-стоматологів, лікарів-стоматологів і лікарів суміжних спеціальностей.